Home

Danstrein is het voorbereidend programma voor Schrijftrein

Danstrein is ontwikkeld met het doel de kinderen op een speelse en belevende manier kennis te laten maken met de hulpmiddeltjes die gebruikt worden in de aansluitende schrijfmethode “Schrijftrein”. 

Daarnaast wordt gewerkt aan de algemene voorbereiding van het schrijven, dit start met de grove motoriek en eindigt met de fijne motoriek. Dit proces bevorderen we doorheen de methode door leuke, afwisselende en speelse activiteiten aan te bieden.

Scholen kunnen met dit programma starten in het begin* van het schooljaar van de 3e kleuterklas om na de paasvakantie over te gaan naar het 1e werkboekje van Schrijftrein.

*richtlijn, aan te passen aan niveau van de kinderen.

Therapeuten kunnen het programma makkelijk aanpassen naar een therapeutische sessie in een 1-1 relatie.


Wil je graag inhoudelijk wat meer weten over Schrijf- en Danstrein? Volg dan gratis onze digitale infosessies via zoom.

Over Danstrein…

Danstrein is onderverdeeld in 4 werelden waarin telkens een nieuw hulpmiddeltje wordt aangeleerd: er wordt eerst groot gewerkt met het hele lichaam om zo verder te verfijnen naar de (fijne)handmotoriek, alles op een zeer belevende manier.

Danstrein is een speels en didactisch programma dat gebaseerd is op de psychomotorische ontwikkeling van het kind.

Het programma sluit aan bij hun leefwereld door het gebruik van het verhaal van Mien en Noel, het grote Danstreinlied, stukjes muziek en bewegingen.

Het is een leidraad om van algemeen werken te kunnen overgaan naar gerichter werken als voorbereiding op het schrijven.

Danstrein is ontstaan uit de vruchtbare samenwerking van Schrijftrein o.l.v. C&Explore en Schrijfdans Vlaanderen o.l.v. Teach More. Dit was een logisch gevolg van het feit dat zowel Schrijfdans Vlaanderen als Schrijftrein het voorbereidend schrijven vereenvoudigen tot het leren beheersen van de basisbewegingen enerzijds of tot het aanleren van zes eenvoudige tekentjes anderzijds.