Contact

C&Explore

Wij zijn bereikbaar op:

E-mail: info@danstrein.com

Telefoonnummer: +32 486 943075

Ons adres (enkel op afspraak):

Nieuwe Kuilenweg 62b4, 3600 Genk

BTW: BE 0507.733.038

Volgen op Social Media?

Je kunt ons vinden op:

Contact met Typ10-expert?

Ben je nog zoekende en wil je weten of en hoe wij je zouden kunnen helpen met het aanbieden van typlessen op school of in je praktijk?

Veelgestelde vragen

Direct verder zonder dat je hoeft te wachten op een reactie? Bekijk hieronder onze FAQ:

Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen best blind leren typen?

Hoewel een kind van 7 of 8 jaar al motorisch klaar is om te leren typen, raden we aan om hiermee te wachten tot het moment dat het kind deze vaardigheid effectief nodig heeft, zodat het ook regelmatig blijft oefenen. Vaak is dit rond 10 jaar. Er wordt vanaf deze leeftijd in de meeste scholen verwacht dat leerlingen aan een computer kunnen werken dus wie blind kan typen, geniet hierbij een groot voordeel. Kinderen met leer- of ontwikkelingsstoornissen mogen vaak vanaf het 3e leerjaar al gebruik maken van ondersteunende voorleessoftware in de klas. Zij hebben er dus baat bij om dit al wat vroeger aan te leren zodat ze hier goed mee kunnen werken.

Binnen welke lesuren kunnen we de Typ10 lessen integreren? 

Veel scholen nemen de Typ10-lessen op binnen hun (IT-)lessenplan of de lessen schoonschrift in het 4de leerjaar. Soms geeft men de halve klas typles terwijl de andere helft extra kan inzetten op rekenen of taal in kleinere groepjes. Wij zijn er voorstander van om typles in de klas aan te bieden omdat dit past binnen onze visie dat élk kind dezelfde kans moet krijgen om blind te leren typen. Bij sommige scholen waar dit echt niet lukt, wordt het ook als optie na de lesuren of tijdens de middagpauze aangeboden tegen een vergoeding die zij zelf bepalen. Hiervoor kunnen zij zelf iemand binnen de school opleiden of beroep doen op een externe Typ10-coach of therapeut. Indien je graag in verbinding gesteld wil worden met een Typ10-lesgever in jouw buurt, kun je contact met ons opnemen via info@typ10.be .

Wat is het beste moment om de Typ10 lessen op te starten? 

Dit kan best aan het begin van het 1e of 2e trimester zodat het niet samenvalt met de toetsenperiode op school. Na 5 lessen kennen de leerlingen al alle letters van het toetsenbord dus het is goed als dit vlak voor een vakantieperiode (bv. herfstvakantie of krokusvakantie) valt. Na de vakantie kan dan direct met een herhalingsles (les 6) gestart worden, gevolgd door de hoofdletters, cijfers en speciale tekens. Over het algemeen raden wij aan om pas in het tweede trimester met de Typ10-lessen te starten omdat de leerlingprofielen voor het online platform een jaar lang geldig blijven en ze dan dus in het volgend schooljaar ook nog wat verder kunnen blijven oefenen, met opvolging van hun nieuwe leerkracht.

Hoe bestel je het materiaal dat je voor de Typ10 cursus nodig hebt? 

Enkel erkende lesgevers die de dagopleiding hebben gevolgd, mogen het Typ10-materiaal bestellen. Bij therapeuten/coaches is in de opleidingsprijs al materiaal (licentie/profielen/werkboek voor 5 leerlingen) inbegrepen. Extra materiaal kunnen zij via de webshop bestellen. Scholen dienen al het materiaal apart te bestellen door een ingevulde bestelbon te mailen naar info@c-explore.com . De bestelbon is te vinden in de didactische map in het Typ10 online platform.

Hoe kan je de kostprijs drukken om Typ10 op school aan te bieden? 

Om onze missie waar te maken om élk kind de kans te geven om blind te leren typen, houden we onze prijzen naar scholen toe zo laag mogelijk. Om die reden betalen scholen, die Typ10 binnen de lesuren aanbieden, slechts € 15 per leerling (online profiel + werkboek) i.p.v. € 30. Bovendien valt de jaarlijkse licentiekost weg vanaf een bestelling voor 50 leerlingen. Dit kan per school of ook per scholengroep geregeld worden, zolang dezelfde leverplaats en -datum aangehouden wordt. Zo kunnen ook kleinere scholen van dit aanbod profiteren! In enkele scholen wordt ook beroep gedaan op de oudervereniging om Typ10 te kunnen aanbieden. Een gezamenlijke bestelbon voor een scholengemeenschap kan je aanvragen op info@c-explore.com.

Wat is een goede typsnelheid?

Tijdens de Typ10-lessen leggen we heel sterk de nadruk op correctheid. De snelheid is daarbij van ondergeschikt belang. Een kind dat leert fietsen concentreert zich immers ook eerst op de juiste techniek, alvorens het veel snelheid gaat maken. De tijdsdruk vormt vaak een valkuil in het begin. Vanaf het moment dat de 10 lessen zijn doorlopen (na 10 weken) begint pas het automatiseringsproces en kan de snelheid langzaam opgebouwd worden. Om vlot te kunnen typen wordt een minimumsnelheid van 60 aanslagen per minuut verwacht (1 aanslag per seconde). Dan loopt het typen ongeveer gelijk met de schrijfsnelheid in een 3de leerjaar. Dit is belangrijk om vlot te kunnen werken met een voorleesprogramma in de klas.

Hoe lang duurt het voor kinderen blind kunnen typen?

Na 10 lessen hebben de kinderen normaalgezien de basisvaardigheden van het blind typen onder de knie. Standaard wordt er 1 typles per week gegeven van ca. 1u. Indien ze ook thuis regelmatig oefenen, dan kunnen ze na 10 weken blind typen. Kinderen met zwaardere leer- of ontwikkelingsstoornissen hebben soms wat meer tijd nodig. Tijdens onze zomerkampen worden de kinderen een week lang zeer intensief begeleid en zij hebben de basisvaardigheden dan al na 5 dagen onder de knie! Hierbij zijn er vaak wel grote verschillen in tempo. Kinderen krijgen 1 jaar lang toegang tot het online platform, dus na de 10 lessen kunnen ze zelfstandig nog verder hun snelheid opbouwen.

Hoe vaak moeten de kinderen oefenen om blind te leren typen?

Oefening baart kunst, dat is bij het leren typen niet anders. Om het blind typen onder de knie te krijgen moeten leerlingen minstens 3x per week een kwartier zelfstandig oefenen. Dit kan thuis, of wanneer hier thuis niet de mogelijkheid voor is, eventueel op school tijdens de middagpauze of in hoekenwerk. Ook in bibliotheken kunnen kinderen vaak terecht die thuis geen computer ter beschikking hebben. Hoe vaker ze oefenen, hoe beter ze vooruitgaan.