Onze cursussen

Trainingscursus voor scholen

 • Typles als deel van digitalisering op school.
 • Interactieve online cursus van 1 dag voor leerkrachten, ICT- of zorgcoördinatoren.
 • Zowel voor het buitengewoon als het reguliere basis- en secundaire onderwijs.
 • Aandacht voor differentiatie en (mogelijke) leer- of ontwikkelingsstoornissen.
 • Uitleg over de lesmethode, het didactisch materiaal en een uitgebreide kennismaking met het online platform.

Trainingscursus therapeuten

 • Kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen begeleiden om te leren bind typen.
 • Interactieve online cursus van 1 dag voor ergotherapeuten, logopedisten, kinesisten of andere (zorg)professionals.
 • Ontwikkeld door therapeuten met speciale aandacht voor kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals dyslexie, dyspraxie, STOS, ASS of ADHD. 
 • Uitleg over de lesmethode en de verschillende hulpmiddelen en online tools.
 • Erkende opleiding voor de KMO-portefeuille en Pro-Q-Kiné.

Online typlessen voor kinderen

 • Leren bind typen in 10 interactieve online lessen.
 • Voor kinderen (vanaf 9 jaar), tieners en volwassenen in groepjes van max. 15 personen.
 • Met professionele begeleiding van een live lesgever.
 • 1u/week gespreid over 10 weken met een afsluitende toets.
 • Na 10 lessen nog 1 jaar verder oefenen op het online platform.
 • Meer dan 92% slaagkans voor typediploma.

Zomerkampen voor kinderen

 • Blind leren typen op één week tijd, afgewisseld met andere leuke activiteiten.
 • Op 10 verschillende locaties in Vlaanderen.
 • Voor kinderen van 9 tot 13 jaar.
 • Met professionele begeleiding, in groepjes tot 16 personen.
 • 10 lessen met afsluitende test voor typediploma (> 92% slaagkans)
 • Na het kamp nog 1 jaar online verder oefenen.
 • Fiscaal aftrekbaar

Schrijf- & Danstrein

 • Naast Typ10 bieden wij ook een methode aan om kinderen te leren voorbereidend en aanvankelijk schrijven.
 • Een procesgericht programma met 6 hulpmiddeltjes om het schrijven op de juiste manier te sturen.
 • Verschillende modules, die starten met de grove motoriek en eindigen met de fijne motoriek (1e KK tot 2e LJ).
 • Ontwikkeld vanuit de verschillende schrijfproblematieken.
 • Met aandacht voor de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind.
 • Interactieve trainingscursus voor leerkrachten en therapeuten, erkend voor de KMO-portefeuille.